Nendis - Abendteuer Mittelerde 

Ir ln i rhoa ln band n
ir i faeg rhoa mad
ir morn gwaith or edonna-gen
ir dreg pain moeth ar gling
ir cen mellyn edonna-telec
ir heiru at narcha-tuir
ir i daedelos ln n tuir
coelia-nin ech at nin cn n


   

 

 

 
 I amar prestar aen,
 Han mathon ne nen,
 Han mathon ne chae
 A han naston ned wilith

 Vieles was einst war ist verloren
 

 Nai elye hiruva. Namri! 


  

                                        

 Immen dath caeda
  Sui tollech, gwanna omen
  Boe naid bain gwannathar,
  Boe cuil ban firitha